Какво е ПЕТ скенер? Доц. Павел Бочев мд.
  • 61

Същност на ПЕТ скенера 

Позитронно-Емисионната Томография (ПЕТ скенер) е метод, който се използва изключително широко в Онкологията, Неврологията, а последните години и в Кардиологията. Този метод е придобил обществена популярност като ПЕТ-СТ сред лекарите, и като „5D или 5G Скенер“ сред по-голяма част от пациентите, което крайно неправилно, но пък звучи доста актуално, особено ако си тъсите мобилен телефон, което обаче не е нашия случай. 

Принципа на методика В Пет скенер е следния: 

Чрез венозното приложение на вещество, съдържащо радиоактивен елемент, посредством външен детектор, който е Позитронно-Емисионния Томограф или апарата ПЕТ-СТ, улавяме разпространението на това вещество е организма. Най-удачния пример за това, което е най-често прилагания диагностичен метод в Нуклеарната медицина, е детектирането на разпределението на радиоактивната глюкоза, което след венозно приложение се разпрострянва в цялото тяло, но основно в туморната тъкан, поради нейния завишен метаболизъм, което ни позволява на едни много раннен стадий да диагностицираме едно онкологични заболяване. 

Реазултат от изследването с Пет скенер

Чрез Позитронно-Емисионната Томография позволява разкриването и на други, много специфични молекули и биомаркери, какъвто е случая при пациенти с Рак на простатата и такива с Невроендоскринни тумори. В тези случаи се използват други радиофармацевтици и други изотопи, които обикновенно се синтезират на място, към съответната клиника по Нуклеарна медицина. 

Други приложения 

Както вече отбелязах, широко е приложението на ПЕТ-СТ и при някои неврологични заболявания, като Болест на Алтсхаймер, някой двигателни нарушения и доста по специфични приложения при епилепсия, като този тип диагностика позволява много ранно разкриване на мозъчната дегенерация, специално при Болест на Алтсхаймер, и поставяне на диагноза в съвсем ранен клиничен стадий.