Какво е

Нуклеарна Медицина?

Същност на Нуклеарната Медицина

Нуклеарна Медицина е самостоятелна медицинска специалност, която използва радиоактивни изотопи за медицински цели или това са лекарствени продукти, в чиито състав се съдържа радиоактивно вещество. Приложението е както диагностично, така и терапевтично, тоест използва се с цел поставяне на диагноза и / или лечение на заболявания, които в най-общия случан са онкологични, но не винаги.

Предимства на метода

Нуклеарно медицинските изследвания са много слецифични и за разлика от класическата образна диагностика, където имаме скенер на корем, на гръден кош или на глава, например, при Нуклеарната медицина се оценява функцията на ралични отгани, органни и рецепторни системи, даже стигаме до молекулно ниво, където наблюдаваме конкретни рецептори и биохимични процеси. Това всъщност е голямото предимство на Нуклераната медицина пред конвенционалната Образна диагностика, а именно ранната функционална дигностика на определени биологични процеси.

Насочване на пациентите

Насочването на пациенти за Нуклеарно медицинска диагностика не е едни и също при различните заболявания, тоест дали и кое медицинско изследване ще бъде препоръчано на пациента, решава лекуващия лекар, след консултация, ако се налага, с нуклеарния медик. Целта е да се определи кой диагностичен метод ще даде най-много и най-полезна диагностична информация при конкретния случай на всеки един пациент.

Лечение с радиофармацевтици

Лечението с радиоактивни изотопи или радиофармацевтици, както се наричат крайните лекарствени продукти, е специфично и се прилага при конкретни занолявания, като например Рак на щитовидната жлеза, повишена функция на щитовидната жлеза, както и при други онкологични заболявания, отново с много специфични и конкретни индикации. Или с други думи, не всички пациенти с определена диагноза за подходящи са този тип лечение, а по-скоро една строга селекция от всички. Съобразно конкретния пациент и неговото състояние.


ЕТИКЕТИ: #Сцинтиграфия, #SPECT, #SPECT-CT, #ПЕТ скенер, #5 скенер, #5D скенер, #5Gскенер, #Нуклеарна Медицина, #Ендокринология, #Онкология, #Диагностика, #Рак, #Подготовка

ltx-parallax-layer

Нуклеарната
Медицина

ПЕТ скенер (PET-CT) Сцинтиграфия (SPECT-CT) е самостоятелна медицинска специалност, която използва радиоактивни изотопи за медицински цели.

 • ПЕТ скенер(PET-CT) в Онкологията
  Чрез венозното приложение на вещество, съдържащо радиоактивен елемент, посредством външен детектор, който е Позитронно-Емисионния Томограф или апарата ПЕТ-СТ, улавяме разпространението на това вещество е организма.
 • Ga-68 PSMA – ПЕТ Скенер на Простата
  Ракът на простатата е най-често срещаният и фатален тип рак при мъжете на възраст над 50 години след рак на белия дроб.
 • Сцинтиграфия на Кости и Стави
  Костната сцинтиграфия е диагностична процедура, която открива болестни промени в костите и ставите.
 • Миокардна Перфузионна Сцинтиграфия
  Миокардната перфузионна сцинтиграфия е тест, при който се използват малки дози радиоактивни вещества за да се оцени кръвния ток, който преминава през сърдечния мускул, както и функцията на сърцето.