ПЕТ скенер с 68Ga-FAPI-04Какво Знаем за Рак

Нов метод на диагностика при рака на гърдата ПЕТ скенер с 68Ga-FAPI-04

При сравнение на резултатите при провеждане на стандартния метод за изследване на рак на гърдата с ПЕТ скенер с FDG с ПЕТ скенер с 68Ga-FAPI-04 беше установено, че FAPI PET/CT превъзхожда FDG при откриване на лезии в гърдата, както и лезии на черен д …

Нуклеарна Медицина

Нуклеарна Медицина Пет Скенер е самостоятелна медицинска специалност, която използва радиоактивни изотопи за медицински цели или това са лекарствени продукти, в чиито състав се съдържа радиоактивно вещество. Нуклеарна Медицина Пет Скенер (PET / CT), е образен метод, който се създава чрез комбиниране на PET (позитронно-емисионна томография) и CT (компютърна томография) устройства, предоставящи възможност за получаване на метаболитна и анатомична информация за органите.

Petct NM CT 670 Pro скенер
ПЕТ Скенер

Какво е PET/CT?

ПЕТ / КТ PET / CT е образен метод, който се създава чрез комбиниране на PET (позитронно-емисионна томография) и CT (компютърна томография) устройства, пр …

Какво е Q.Clear?ПЕТ Скенер

Какво е Q.Clear

Q.Clear  технологията е стъпка напред в предоставянето на точно количествено определяне, като същевременно не се жертва отлично качество …